İpuçları&öneriler Özel Hesap Ayrıntıları

BloodyX

codecould
Forum Manager
XFD Üyesi
Katılım
12 Ağu 2019
Mesajlar
20

İtibar:

Açıklama
Bu kılavuz, bu özelleştirmeyle hesap ayrıntıları sayfanızın modaya uygun görünmesini nasıl sağlayacağınız konusunda size yol gösterecektir.
 • Kılavuz
 1. Git Yönetici CP> Görünüm> Şablonlar> Arama: account_details
 2. Go Yönetici CP> Görünüm> Şablonlar> Arama: extra.less
Account_details şablonunun içeriğini şununla değiştirin:
Kod:
<xf:title>{{ phrase('account_details') }}</xf:title>

<xf:wrap template="account_wrapper" />

<xf:if is="!$xf.visitor.canEditProfile()">
  <div class="blockMessage blockMessage--important">{{ phrase('your_full_account_details_not_currently_editable') }}</div>
</xf:if>

<xf:if is="$pendingUsernameChange">
  <div class="blockMessage blockMessage--important">
    {{ phrase('pending_username_change_message', {'username': $pendingUsernameChange.new_username}) }}
  </div>
</xf:if>

<div class="block">
  <div class="block-container">
    <div class="block-body">
      <div class="memberHeader {{ $user.Profile.banner_date ? 'memberHeader--withBanner' : '' }}" style="position:relative;">
        <xf:profilebanner user="$xf.visitor" size="l" class="memberHeader-main" toggle="memberHeader--withBanner">
          <div class="memberHeader-mainContent" style="text-align: center;padding:10px;">
            <span class="memberHeader-avatar">
              <span class="avatarWrapper">
                <xf:avatar user="{$xf.visitor}" size="l" href="" notooltip="true" />
                <xf:if is="$xf.visitor.canUploadAvatar()">
                  <a class="avatarWrapper-update" href="{{ link('account/avatar') }}" data-xf-click="overlay"><span>{{ phrase('edit') }}</span></a>
                </xf:if>
              </span>
                </span>
          <h1 class="message-name" style="margin: 5px 0px 0px;">
            <span style="font-size:24px!important;font-weight:500; margin-top: 1px;">
              <span class="username--style2">{$xf.visitor.username}</span> <a href="{{ link('account/username') }}" class="help_links" style="font-size:20px;" data-xf-click="overlay" title="{{ phrase('change_username') }}" data-xf-init="tooltip"><i class="fas fa-edit"></i></a>
        <xf:if is="$xf.visitor.canChangeUsername()">
          
              </xf:if></span></h1>
            <div class="memberHeader-blurb" style="text-align:center!important;font-size:11px;"><xf:userbanners user="$xf.visitor" tag="div" class="message-userBanner" itemprop="jobTitle" /></div>
            <div class="memberHeader-content memberHeader-content--info">
              <xf:if contentcheck="true">
              <div class="memberHeader-actionTop" style="position:absolute;top:0;right:0;padding:10px;">
                <xf:contentcheck>
                <!--[XF:action_top_start]-->
                <xf:if contentcheck="true">
                  <div class="buttonGroup">
                    <xf:contentcheck>
                      <xf:if is="$xf.visitor.canUploadProfileBanner()">
                        <xf:button href="{{ link('account/banner') }}"
                          class="button--link" overlay="true" title="{{ phrase('edit_profile_banner') }}" data-xf-init="tooltip">
                          <i class="fas fa-camera"></i>
                        </xf:button></xf:if>
                    </xf:contentcheck>
                  </div>
                </xf:if>
                <!--[XF:action_top_end]-->
                </xf:contentcheck>
              </div>
            </xf:if>
            </div></div></xf:profilebanner></div></div></div></div>
<xf:form action="{{ link('account/account-details') }}" ajax="true" class="block" data-force-flash-message="true">
  <div class="block-container">
    <div class="block-body">

      <xf:formrow rowtype="button"
        label="{{ phrase('email') }}">

        <xf:if is="$xf.visitor.email">
          {$xf.visitor.email}
        <xf:else />
          <i>{{ phrase('none') }}</i>
        </xf:if>
        <xf:button href="{{ link('account/email') }}" class="button--link" overlay="true">{{ phrase('change') }}</xf:button>
      </xf:formrow>

        <xf:if is="{{ $xf.visitor.Profile.dob_day && $xf.visitor.Profile.dob_month && $xf.visitor.Profile.dob_year }}">
          <xf:formrow
            label="{{ phrase('date_of_birth') }}"
            explain="{{ phrase('once_your_birthday_has_been_entered_it_cannot_be_changed') }}">

            <xf:set var="$birthday" value="{{ $xf.visitor.Profile.getBirthday(true) }}" />
            {{ date($birthday.timeStamp, $birthday.format) }}
          </xf:formrow>
        <xf:else />
          <xf:macro template="helper_user_dob_edit" name="dob_edit" arg-dobData="{$xf.visitor.Profile}" />
        </xf:if>
      
      <xf:if is="$xf.visitor.canEditProfile()">
        <xf:if is="{{ $xf.visitor.hasPermission('general', 'editCustomTitle') }}">
          <xf:textboxrow name="user[custom_title]" value="{$xf.visitor.custom_title_}"
            maxlength="{{ max_length($xf.visitor, 'custom_title') }}"
            label="{{ phrase('custom_title') }}"
            explain="{{ phrase('if_specified_replace_title_that_displays_under_name_in_posts') }}" />
        </xf:if>

      <hr class="formRowSep" />


        <xf:textboxrow name="profile[location]" value="{$xf.visitor.Profile.location_}"
          maxlength="{{ max_length($xf.visitor.Profile, 'location') }}"
          label="{{ phrase('location') }}" />
        <xf:textboxrow name="profile[website]" value="{$xf.visitor.Profile.website_}" type="url"
          maxlength="{{ max_length($xf.visitor.Profile, 'website') }}"
          label="{{ phrase('website') }}" />

        <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_edit" arg-type="users" arg-group="personal" arg-set="{$xf.visitor.Profile.custom_fields}" />

        <hr class="formRowSep" />

        <xf:editorrow name="about" value="{$xf.visitor.Profile.about_}" previewable="0"
          label="{{ phrase('about_you') }}"/>
      </xf:if>
    </div>
    <xf:if is="$xf.visitor.canEditProfile()">
      <xf:if contentcheck="true">
        <h2 class="block-formSectionHeader"><span class="block-formSectionHeader-aligner">{{ phrase('identities') }}</span></h2>
        <div class="block-body">
          <xf:contentcheck>
            <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_edit" arg-type="users" arg-group="contact" arg-set="{$xf.visitor.Profile.custom_fields}" />
          </xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
      <xf:submitrow icon="save" sticky="true" />
    </xf:if>
  </div>
</xf:form>

extra.less ekleyiniz.
Kod:
[data-template="account_details"] {
.avatar img {
  background-color: transparent !important;
}
}
 
Üst Alt