Xf2 Modifikasyon Message User İnfo Düzenleme

XFdestek

Kurucu Üye

İtibar:

1- Temanızda PAGE_CONTAINER bulup <head> etiketinden sonra ekleyin
Kod:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
2- message_user_info şablonunu altta verdiğim kodlarla değiştirin.
Kod:
<xen:require css="message_user_info.css" />

<div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
<div class="messageUserBlock">
  <xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <div class="avatarHolder">
      <span class="helper"></span>
      <xen:avatar user="$user" size="m" img="true" />
<xen:if is="{$user.isOnline}"><span class="Tooltip onlineMarker" title="{xen:phrase online_now}" data-offsetX="-22" data-offsetY="-8"></span></xen:if>
      <!-- slot: message_user_info_avatar -->
    </div>
  </xen:hook>

<xen:if is="!{$isQuickReply}">
  <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <h3 class="userText">
      <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
      <xen:if hascontent="true"><em class="userTitle" itemprop="title"><xen:contentcheck>{xen:helper userTitle, $user, 1, 1}</xen:contentcheck></em></xen:if>
      {xen:helper userBanner, $user, 'wrapped'}
      <!-- slot: message_user_info_text -->
    </h3>
  </xen:hook>
 
  <xen:if hascontent="true">
    <div class="extraUserInfo">
      <xen:contentcheck>
      <xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
        <xen:if is="@messageShowRegisterDate AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase joined}:</dt>
            <dd>{xen:date $user.register_date}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowMessageCount AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustifiedfa">
            <dt><span class="fa fa-comments-o fa-fw Tooltip" title="{xen:phrase messages}"></span></dt>
            <dd><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed" rel="nofollow">{xen:number $user.message_count}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTotalLikes AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustifiedfa">
            <dt><span class="fa fa-thumbs-up fa-fw Tooltip" title="{xen:phrase likes_received}"></span></dt>
            <dd>{xen:number $user.like_count}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTrophyPoints AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustifiedfa">
            <dt><span class="fa fa-trophy fa-fw Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}"></span></dt>
            <dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase gender}:</dt>
            <dd itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowOccupation AND {$user.occupation}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase occupation}:</dt>
            <dd itemprop="role">{xen:string censor, $user.occupation}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowLocation AND {$user.location}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase location}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link 'misc/location-info', '', 'location={xen:string censor, $user.location, '-'}'}" target="_blank" rel="nofollow" itemprop="address" class="concealed">{xen:string censor, $user.location}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowHomepage AND {$user.homepage}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase home_page}:</dt>
            <dd><a href="{xen:string censor, $user.homepage, '-'}" rel="nofollow" target="_blank" itemprop="url">{xen:string censor, $user.homepage}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
           
      </xen:hook>   
      <xen:if is="@messageShowCustomFields AND {$user.customFields}">
      <xen:hook name="message_user_info_custom_fields" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
   
        <xen:foreach loop="$userFieldsInfo" key="$fieldId" value="$fieldInfo">
          <xen:if is="{$fieldInfo.viewable_message}">
            <xen:if hascontent="true">
              <dl class="pairsJustified userField_{$fieldId}">
                <dt>{xen:helper userFieldTitle, $fieldId}:</dt>
                <dd><xen:contentcheck>{xen:helper userFieldValue, $fieldInfo, $user, {$user.customFields.{$fieldId}}}</xen:contentcheck></dd>
              </dl>
            </xen:if>
          </xen:if>
        </xen:foreach>
     
      </xen:hook>
      </xen:if>
      </xen:contentcheck>
    </div>
  </xen:if>
 
</xen:if>

  <span class="arrow"><span></span></span>
</div>
</div>
3- Extra.css ye alttaki kodları ekleyin
Kod:
.extraUserInfo .fa {
font-size: 20px;
transition: color 0.55ms ease-in-out 0.1s;
}
.extraUserInfo .fa:hover {
color: #b80000;
}
.pairsJustifiedfa {
  display: inline-block;
  text-align: center;
  width: 32%;
}
4- Görünüm-Stiller- Stil Özelliklerinden Message Element ten

Üye Özel alanlarını
Yazarın mesaj sayısını göster
Yazarın aldığı beğenilerin toplamını göster
Show author total received ratings as bar
Yazarın topladığı puanları göster

Bunları işaretlemeniz gerekiyor.

Hayırlı olsun ;)

Screenshot_1.png
 
Üst